Nadcházející akce

 1.   21.11.2017 @ 8:00 - 12:00
  6.A,6.B,8.B,9. – Divadlo Hybernie
 2.   21.11.2017 @ 8:00 - 13:00
  2.A,B – Černé divadlo
 3.   21.11.2017 @ 8:00 - 11:40
  7.A,7.B Etická dílna
 4.   22.11.2017 @ 10:00 - 17:00
  5.C – Planetárium Výstaviště
 5.   27.11.2017 @ 8:00 - 17:00
  1.,2.,4.,6.,7. ročníky PENTHEA

Doporučujeme

KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH

13.-15.11.2017 PROBĚHNOU INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH S RODIČI (ŽÁKY).

VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTY KONZULTAČNÍ DEN ČAS

Od                 Do

Bc. Balák Vl5.A,4.B,Přv5.A,D7.B,6.A,B,9. 14.11.

15.11.

  16,00

16,00

18,00

20,00

 

Ing. Ballová F6,7,8,9, Ch8.A 14.11.

15.11.

  13,00

16,45

15,00

18,00

Mgr. Barešová NJ7,8,9 14.11.   14,30 17,30
Mgr. Beňová ČJ 6.A,6.C,7.A,D6.C,7.A,8.B 13.11.   15,00 19,00
Mgr. Břízová 2.C 13.11.

14.11.

15.11.

  13,00

13,00

13,00

15,30

17,00

14,30

14,30

18,00

 

Ing. Bullová 4.C,M6.C,PNŽ6,7 14.11.   12,15 18,30
Mgr. Duchková   13.11.

14.11.

  13,00

13,00

15,30

17,00

Mgr. Havelková ĆJ8.B,VKO6.A,6.C,NJ8.B,9. 13.11.

14.11.

 

  14,00

16,00

 

17,00

18,00

 

Mgr. Hejnic M7.A,8.A,Z9,8.B 14.11.   15,30 16,30
Mgr. Herecová 5.C,ČJ,Vl,AJ,D8.B,AJ1.A,B,C,AJ2.C 13.11.

14.11.

15.11.

  13,15

13,15

13,15

16,00

14,15

15,45

Mgr. Hubáček

 

3.A 13.11.

14.11.

  14,00

15,15

17,30

17,30

Mgr. Janečková 1.C 14.11.

15.11.

  15,00

15,00

17,30

18,00

P. Jireš 3.C 13.11.

14.11.

15.11.

  7,00

15,00

7,45

18,00

Mgr. Jirešová 1.A 13.11.

14.11.

 

  13,00

12,00

 

18,00

14,00

 

Mgr. Jurzykowská Fj7,FJ8,MV6,7,9,INF5,PČ5 13.11.

14.11.

  14,00

14,00

16,00

16,30

Mgr. Kafková ČJ8.A,9.,VKO8.B 13.11.

14.11.

  14,30

16,00

17,00

18,00

Mgr. Kánská 3.B 13.11.

14.11.

  13,30

15,00

17,30

17,00

Mgr. Klimešová 4.A,Vl4.C 13.11.

14.11.

  15,30

15,15

18,00

18,00

Mgr. Kotlánová Př6.A,Přv4.A,B,C 14.11.   Po dohodě  
Mgr. Listopadová 4.B, školní speciální pedagog 13.11.

14.11.

  14,00

14,00

17,00

17,00

Mgr. Malá ŘŠ,ČJ5.A 13.11.

14.11.

  14,00

14,00

17,00

17,00

Mgr. Matoušková Aj 13.11.   14,00 17,00
Mgr. Myrdaczová Přv 5.B,C, Př 13.11.

14.11.

  15,00

15,00

17,30

17,30

Mgr. Pařízková AJ 13.11.   14,00  17,30
Mgr.Pastyříková ČJ5.B, AJ3.C,4.A,4.C,5.A,5.C,8.B 13.11.

14.11.

  15,00

14,00

18,00

18,00

Bc. Polívka Z6.B,6.C 13.11.   14,30  17,00
Bc.Semecká AJ 13.11.   15,00  17,00
Mgr. Schmidtová M8.B,Př6-9,Ch8.B,9.,Z7.A,EVVO7,CvM8 14.11.

15.11.

  15,00

14,00

17,00

17,00

Mgr.Sobotová M6.B,7.B,9.,Př9 14.11.

15.11.

  15,30

14,30

17,30

16,30

Mgr. Šimáková 1.B, výchovný poradce, koordinátor inkluze 13.11.

14.11.

  13,00

15,00

18,00

17,00

Mgr. Truhlářová ČJ7.B,VKO7.B 14.11.

15.11.

  14,30

15,00

18,00

17,00

Mgr. Verflová 2.D 13.11.

14.11.

15.11.

  13,00

16.00

13,00

17,00

17,00

15,30

Mgr. Veselá 2.B 13.11.

14.11.

15.11.

  Viz vývěska  
V. Vojnar M5.A,C,6.A,Z6.A 13.11,.

14.11.

  14,00

15,00

17,30

17,30

Prosíme rodiče, aby se ozvali a dohodli si s vyučujícími konkrétní termín.

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky říjnových úloh: A 1. E, 2. A, 3. D, 4. B; B 1. A, 2. E, 3. C, 4. D

 

Klásek Počtář- zadání na listopad

A

 1. Dortová svíčka dohoří za 15 minut. Jak dlouho bude hořet 10 svíček?

(A) 1,5 minuty (B) 15 minut  (C) 150 minut   (D) 1,5 hodiny   (E) 15 hodin

 

 1. Pan doktor dal Janovi 3 tablety. Jednu si vzal hned a pak každých 20 minut jednu. Za kolik minut si Jan vezme poslední tabletu?

(A) 20 minut       (B) 30 minut     (C) 40 minut     (D) 50 minut     (E) 60 minut

 

 1. Které z následujících čísel má součin číslic větší než součet číslic?

(A) 112            (B) 209              (C) 312              (D) 222               (E) 211

 

 1. Myš bydlí v 1. poschodí. Pes bydlí ve stejném domě, ale než se dostane do svého bytu, musí vyjít po 2x více schodech než myš. Před vstupními dveřmi ani v přízemí žádné schody nejsou. Ve kterém poschodí bydlí pes?

(A) 2                  (B) 3                   (C) 4                    (D) 5                     (E) 6

 

B

 1. Než Eva sní dvě porce zmrzliny, sní Jana za stejnou dobu tři porce. Obě dívky

snědly za hodinu dohromady 10porcí zmrzliny. Kolik porcí snědla Eva?

(A) 3                  (B) 4                   (C) 5                   (D) 6                      (E) 7

 

 1. Na hladině rybníka rostou lekníny. Každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celý rybník zaroste lekníny za 4 dny. Za kolik dní zaroste ¼ hladiny rybníka?

(A) za 1 den    (B) za 2 dny     (C) za 3 dny    (D) za 4 dny     (E) nelze určit

 

 1. Děti šly se školou do muzea ve trojicích. Jan, Ota a Ivo si všimli, že jsou sedmá trojice zepředu a pátá odzadu. Kolik dětí šlo do muzea?

(A) 12                  (B) 24                    (C) 30                   (D) 33               (E) 36

 

 1. Vkaždém ze dvou košíků bylo po 12 jablkách. Eva jich z 1. košíku několik vytáhla. Poté si Jana vzala ze 2. košíku tolik jablek, kolik jich zůstalo v 1. košíku. Kolik jablek je nyní v obou košících dohromady?

(A) 6                    (B) 12           (C) 18                  (D) 20                  (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

Akce proběhla ve ČT 19.10., jako 3 hodinový blok.

Žáci absolvovali pobyt v přírodě plný aktivit zaměřených na stromy.

Vrcholem akce bylo zasazení 4 stromů v lokalitě u čističky. 

Žákům se projekt líbil, zejména aktivita sázení stromů.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Pro žákyni v 6. třídě hledáme AP na 10 – 15 hodin týdně. Zájemci, kteří mají středoškolské vzdělání a případně kurz asistenta pedagoga, kontaktujte prosím vedení školy.

Na úklid v budově Mstětická hledáme pracovníka( pracovnici ) na částečný úvazek ( odpolední práce cca 3 hodiny denně ).

Kroužek začíná 6.10 ve 13 hodin v budově D – Mstětická, u vchodu do školy si lektorky převezmou děti. Rodiče si pro děti chodí ve 13,45.S sebou si děti vezmou pouze přezuvky, vše ostatní dostanou. Po prvním setkání se dozvíte víc.

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního. dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky zářijových úloh:

A 1.D, 2.C, 3.B, 4.D; B 1.D, 2.D, 3.C, 4.C                                                                                              

 

Klásek Počtář- zadání na říjen

A

 1. Jaká čísla napíšeš v následující řadě místo otazníků?

3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, 15, ?, ?

(A).40 a 18         (B) 35 a 15     (C) 25 a 15       (D) 35 a 18         (E) 25 a 18

 

 1. Dana upekla 11 koláčů. Každý ozdobila ořechy nebo polevou. Na 5 koláčů dala polevu, na 7 ořechy. Kolik koláčů ozdobila polevou i ořechy?

(A) 1                   (B) 2                 (C) 5                     (D) 7                     (E) 12

 

 1. Rok 2012 byl přestupný- únor měl 29 dní. 15.března bylo štěně staré 20 dní. kdy se narodilo?

(A) 19.února      (B) 21.února     (C) 23.února       (D) 24.února     (E) 26.února

 

 1. Tři stejné balónky stojí o 12 Kč víc než jeden balónek. Kolik stojí 1 balónek?

(A) 4                  (B) 6                   (C) 8                    (D) 10                     (E) 12

 

B

 1. V tělocvičně bylo 530 dětí rozdělených do tří skupin. Za hodinu odešlo z 1. skupiny 72 dětí, ze druhé 46 dětí a ze třetí skupiny 52 dětí. Potom byl ve všech skupinách stejný počet dětí. Kolik dětí bylo původně v první skupině?

(A) 192               (B) 172             (C) 170               (D) 166                 (E) 120

 

 1. Dana upekla 20 perníků. Každý ozdobila ořechy nebo polevou. Na 15 perníků dala polevu, na 15 ořechy. Kolik koláčů ozdobila polevou i ořechy?

(A) 4                    (B) 5                     (C) 6                   (D) 8                     (E) 10

 

 1. Na vánoční besídce stálo 15 svícnů. Pětiramenných bylo 6 svícnů, zbývající byly trojramenné. Na každém rameni byla 1 svíčka. Kolik svíček svítilo?

(A) 45                  (B) 50                    (C) 57                   (D) 60               (E) 75

 

 1. Kobylka skáče po schodišti. Umí dva druhy skoků: 3 schody nahoru nebo 4 schody dolů. začíná skákat v přízemí. Kolik nejméně skoků musí udělat, aby si odpočinula na 22. schodě?

(A) 7                   (B) 9             (C) 10                  (D) 12                  (E) 15

 

Zdroj: Matematický klokan

Tento zkrácený týden začínáme s kroužky vypsanými školou. Pokud některý kroužek nebyl vypsán z důvodu nedostatečné naplněnosti, žáci, kteří se do něj přihlásili, dostanou tuto informaci zapsanou v průkazu žáka, nebo žákovské knížce.

V úterý 26.9.2017 pořádá školní družina pro své děti projektový den ZDRAVÉ  NOHY -masážní stezka.

Akce se uskuteční v areálu školní zahrady v době  13.30 – 15.00 hodin.  ( za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách školy).Děti budou na chvilku vnímat přírodu skrze svá chodidla a poznávat rozlišné materiály.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k zájmu o klub pro žáky 4.-7. tříd a zajištění prostor pro jeho konání v klubovně u hřiště je možné, pokud bude dostatek přihlášených dětí, aby se klub konal každý den v týdnu.

Z tohoto důvodu Vás v případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do klubu prosíme o vyplnění dotazníku do 20.9.2017 na internetu ( a to v případě, že jste se již zapsali při třídních schůzkách na dotazník, který koloval ve třídách.) viz odkaz :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdskgRT8n03LM5zuMI-Jsf2FIIdLBaYTptTXZTTcmn0Ho9fXw/viewform?usp=sf_link

                                                                                                                                                Děkujeme

 

 

 

 Plakáty s informacemi naleznete v odd KOMERČNÍ KROUŽKY                     

                    Změny jsou možné              Přihlášky děti přinesou lektorům, nebo třídním učitelům do 22.9.

Kroužky financované z projektu VVV ESF

Kroužky organizované školou ( platba pouze za spotřebovaný materiál)

Placené kroužky od Věda nás baví – informace buď na uvedeném webu, nebo v příloze placené kroužky.

                   

Název lektor Pro koho

( ročník)

den hodina kde
Malý čtenář E. Jirešová 1.A čtvrtek 12 – 12,45 D6
Angličtina – příprava na test B. Pařízková 8.,9. domluva   B2
Vytrvalostní běh Klimešová 3.-7. úterý 14,00-15,00 Vestibul školy
Volnočasové aktivity a zdravý životní styl Polívka 6.,5. Pondělí 13,45 Vestibul školy
Keramická dílna Semecká

Veselá

Verflová

2. Úterý

 

 

14,00-15,00

15,00-16,00

 

D5
Francouzština hrou P. Jurzykowská 7. – 9. čtvrtek 14,00-15,00 B1
Doučujeme češtinu a matiku J. Břízová 2. úterý 11,40 – 12,35 D3
Konverzace v NJ Barešová 8.,9.

 

7.

pondělí

 

úterý

14-14,45

14, -14,45

B2
MAKRELA Kafková 5. – 9. Úterý 14,-15,30 A34
Tvořivá dílna E.Sobotová 1.-9. čtvrtek 17,30 – 18,45 B1
Příprava na gymnázium 9. Kafková

Sobotová

9. dohoda    
Uf, ta čeština Truhlářová 6.-7. středa 14-14,45 A5
Vyrovnávací- matematika Schmidtová 8. středa 14,00-14,45 A2
Astronomický kroužek p.Kománek 4.-9. 1. pátek v měsíci 19-20 B1
Příprava na gymnázium 5 Schmidtová

Malá

5. třídy úterý 14-14,45 A6
Šachový kroužek Kánská, Hubáček 3. – 5. úterý 14-15 B3
Školní parlament Kánská

Havelková

2. – 9. Sudý čtvrtek 7,10 – 7,50 B4
Recyklohraní Schmidtová   Info v ŽK    
Cvičení všestrannosti Spitzerová 1.-3. Pátek 15,15-16,15 VT
Hrátky se školou Šimáková   středa 12-12,45 D6
Tuláček M1 Duchková,Veselá 2.A,B pátek 1x za měsíc

(Info v ŽK)

   
   

 

       
KLÁSK(N)OVINY Jurzykowská 1. – 9. třída Redakční rada

 

   
           
SEZNÁMENÍ S BIBLICKÝMI PŘÍBĚHY Firbas 1.– 6. třída Podle přihlášených

 

   
Hrátky se školou- klub Verflová 2.        čtvrtek 13,30-14,30 D6
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 9. čtvrtek 11,50 -12,40 B1
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 4.-6. středa

 

13-13,45 A6
Klub zábavné logiky – deskové hry Kánská 4.-6. Pondělí

 

úterý

11,50-12,35

12,45-13,30

A11

 

D5

Čtenářský klub Havelková 9. pátek 13-14,30 ŠK
Čtenářský klub Havelková 7. úterý 14-15,30 ŠK
Klub doučování Pastyříková 5. pondělí 14 – 15 B2
Klub doučování Pastyříková 5. čtvrtek 14 – 15 B3
Klub doučování Matoušková 4. čtvrtek 13-15 B2
VĚDA NÁS BAVÍ Ballová http://www.vedanasbavi.cz

 

3.      – 5.

 

středa 14-15 A34
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME Šimáková, Listopadová -1 pátek termíny na internetu 13-13,45 D8,D6
ANGLIČTINA Tykadýlko Club

 

ANGLIČTINA – KONVERZACE S ROD. MLUVČÍM

Odpolední blok anglického jazyka brandys@mortimer-anglictina.cz

 

 

www.realexpression.cz

 

 

 

 

 

 

Viz web

     
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Mikulová- 123 kondice

www.123kondice.cz

Viz web

 

     
KLUB EMPIRIE Kellerová

www.klubempirie.cz

 

Viz web

 

     
KARATE Stanko
 1. – 9.
Pátek

neděle

18 – 19

9-10

Malá tělocvična
TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ www.ivalangerova.cz

 

  Čtvrtek 16,30 A10
LOGOPEDIE Lódlová
 1. – 5.
úterý V rámci výuky A13
HOBBÝK Picková

www.hobbyk.cz

Viz web      
BRICKS 4 KIDZ Sládečková

www.bricks4kidz.cz/praha9

  pondělí 15,15-16,00 D9
FIT STUDIO D Ajchleroval@seznam.cz

 

  úterý 15,30-17,30 VT
STOLNÍ TENIS KUBA, J. Holan

miloslav.kuba@seznam.cz

777 338 979 čtvrtek

 

pátek

18-19

20-21

16-18

19-20

Malá tělocvična
Zde odstřihnout, poslat do školy nejpozději do 13.9. ( 1 přihláška = 1 kroužek)

Přihláška na kroužek :(jméno kroužku)

Jméno žáka :¨

Třída :

Odchází sám : ano – ne

Podpis rodičů :

 

                   

 

                   

 

 

Vítáme všechny v novém školním roce!

Začínáme v pondělí 4.9. ráno v 8 hodin. Tento den budou děti ve škole pouze hodinu, pro prvňáčky je připraveno tradiční pasování.

V úterý a ve středu bude vyučování postupně končit od 11,40 hod., děti budou dostávat učební pomůcky a seznámí se s organizací celého školního roku.

Od čtvrtka budeme učit podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Od 11.9. už bude vše probíhat podle rozvrhů. Postupně v oddělení KALENDÁŘ můžete sledovat všechny akce a události, které pro žáky školy chystáme.

V oddělení KROUŽKY budete mít možnost vybrat pro své děti ze školních kroužků i zájmové činnosti soukromých subjektů.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a všem, kteří sledují náš web a posílají podněty.

Hodně štěstí v novém školním roce!

Vážení rodiče,

snažíme se zorganizovat volný čas dětí   tak, aby ve škole mohly zůstat i odpoledne. Pokusíme se všem nabídnout i nové kroužky v odd KROUŽKY.

Pravidla pronajímání tělocvičny platná od roku 2016

 1. V termínu od 5.6. do 9.6. příslušného kalendářního roku zašlou zájemci o pronájem v následujícím školním roce požadovaný rozvrh svých aktualit na e-mail školy zszelenec@zszelenec.net.
 2. V rámci kroužků pro děti bude mít každý nájemce zaručen minimální počet hodin tak, aby jedna hodina byla v čase

16-17,jedna hodina 17-18 a jedna hodina 18-19hodin.

 1. V termínu do 15.6. proběhne schůzka všech nájemců, kde budou mít možnost jednotlivé termíny upřesnit, nebo dohodou změnit. V případě, že k dohodě nedojde, bude nájemce sporné hodiny určen losem. Na základě této dohody budou do 20.6. podepsány s jednotlivými nájemci smlouvy.
 2. Nájemci odevzdají pronajímateli klíče od pronajímaných prostor do konce června. Pokud budou chtít pronajímat prostory i v době prázdnin, bude vyhotoven dodatek k dohodě s přesnými dny a časy tak, aby byl zabezpečen přiměřený úklid prostor.
 3. Od školního roku 2016-2017 bude účtována 1 hodina týdně pravidelného pronájmu paušální částkou ( ne za fakticky využitou hodinu):
 1. Velká tělocvična : 1200,- Kč/měsíc
 2. Velká učebna :         400,- kč/měsíc
 3. Malá učebna :         320,- Kč/měsíc

Pořadí přednosti při pronajímání tělocvičen :

 1. Subjekt se sídlem v Zelenči
 2. Stávající nájemci
 3. Subjekty, které včas odeslaly své požadavky ( do 7.6.)
 4. Subjekty, u kterých se předpokládá naplněnost kroužku nad 10 cvičících.

1.6. – končí kroužky organizované školou.

1.6. – 26.6. – přijímáme dary do tomboly na AKADEMII

5.6. 2017 od 17 hodin – třídní schůzky budoucích prvních tříd

 1. – 14.6.2017 – obhajoby prací 9. tříd

14.6. – školní knihovna uzavřena

19.6. – třídní schůzky – 1. – 4. třídy – od 17,00

 1. – 9. třídy- od 17,30

26.6. – generální zkouška AKADEMIE – od 10,00

27.6. – výběr učebnic

28.6.- rozdání učebnic

29.6. – sportovní den

30.6. – vysvědčení, poslední zvonění 9. Třídy

Vysvědčení žáků, kteří nebudou 30.6. ve škole je možné si vyzvednout

 1. a 4. 7. V 9 – 13 hodin, nebo po předchozí domluvě v jiný čas ( email).

 

Do 30. května žáci uzavřou práci a dají k posouzení vedoucímu práce. Obhajoby proběhnou v odpoledních hodinách v budově školy. Veřejnost je vítána!

Do 30. května žáci uzavřou práci a dají k posouzení vedoucímu práce. Obhajoby proběhnou v odpoledních hodinách v budově školy. Veřejnost je vítána!

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

CESTUJEME VZDUCHEM

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

IMG_4105 IMG_4108 IMG_4110 IMG_4103