Tento zkrácený týden začínáme s kroužky vypsanými školou. Pokud některý kroužek nebyl vypsán z důvodu nedostatečné naplněnosti, žáci, kteří se do něj přihlásili, dostanou tuto informaci zapsanou v průkazu žáka, nebo žákovské knížce.

V úterý 26.9.2017 pořádá školní družina pro své děti projektový den ZDRAVÉ  NOHY -masážní stezka.

Akce se uskuteční v areálu školní zahrady v době  13.30 – 15.00 hodin.  ( za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách školy).Děti budou na chvilku vnímat přírodu skrze svá chodidla a poznávat rozlišné materiály.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k zájmu o klub pro žáky 4.-7. tříd a zajištění prostor pro jeho konání v klubovně u hřiště je možné, pokud bude dostatek přihlášených dětí, aby se klub konal každý den v týdnu.

Z tohoto důvodu Vás v případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do klubu prosíme o vyplnění dotazníku do 20.9.2017 na internetu ( a to v případě, že jste se již zapsali při třídních schůzkách na dotazník, který koloval ve třídách.) viz odkaz :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdskgRT8n03LM5zuMI-Jsf2FIIdLBaYTptTXZTTcmn0Ho9fXw/viewform?usp=sf_link

                                                                                                                                                Děkujeme

 

 

 

 Plakáty s informacemi naleznete v odd KOMERČNÍ KROUŽKY                     

                    Změny jsou možné              Přihlášky děti přinesou lektorům, nebo třídním učitelům do 22.9.

Kroužky financované z projektu VVV ESF

Kroužky organizované školou ( platba pouze za spotřebovaný materiál)

Placené kroužky od Věda nás baví – informace buď na uvedeném webu, nebo v příloze placené kroužky.

                   

Název lektor Pro koho

( ročník)

den hodina kde
Malý čtenář E. Jirešová 1.A čtvrtek 12 – 12,45 D6
Angličtina – příprava na test B. Pařízková 8.,9. domluva   B2
Vytrvalostní běh Klimešová 3.-7. úterý 14,00-15,00 Vestibul školy
Volnočasové aktivity a zdravý životní styl Polívka 6.,5. Pondělí 13,45 Vestibul školy
Keramická dílna Semecká

Veselá

2. Úterý

 

 

14,00-15,00

 

D5
Francouzština hrou P. Jurzykowská 7. – 9. čtvrtek 14,00-15,00 B1
Doučujeme češtinu a matiku J. Břízová 2. úterý 11,40 – 12,35 D3
Konverzace v NJ Barešová 8.,9.

 

7.

pondělí

 

úterý

14-14,45

14, -14,45

B2
MAKRELA Kafková 5. – 9. Úterý 14,-15,30 A34
Tvořivá dílna E.Sobotová 1.-9. čtvrtek 17,30 – 18,45 B1
Příprava na gymnázium 9. Kafková

Sobotová

9. dohoda    
Uf, ta čeština Truhlářová 6.-7. středa 14-14,45 A5
Vyrovnávací- matematika Schmidtová 8. středa 14,00-14,45 A2
Astronomický kroužek p.Kománek 4.-9. 1. pátek v měsíci Od 19,45 B1
Příprava na gymnázium 5 Schmidtová

Malá

5. třídy úterý 14-14,45 A6
Šachový kroužek Kánská, Hubáček 3. – 5. úterý 14-15 B3
Školní parlament Kánská

Havelková

2. – 9. Sudý čtvrtek 7,10 – 7,50 B4
Recyklohraní Schmidtová   Info v ŽK    
Cvičení všestrannosti Spitzerová 1.-3. Pátek 15,15-16,15 VT
Florbal Hejnic 2. – 4. čtvrtek 12,05-13,05 VT
Sportovní hry Hejnic 2. – 4. pátek 13-14 VT
Hrátky se školou Šimáková

 

  středa 12-12,45 D6
KLÁSK(N)OVINY Jurzykowská 1. – 9. třída Redakční rada

 

   
Tuláček M1 Duchková,Veselá 2.A,B pátek 1x za měsíc

(Info v ŽK)

   
SEZNÁMENÍ S BIBLICKÝMI PŘÍBĚHY Firbas 1.– 6. třída Podle přihlášených

 

   
Hrátky se školou- klub Verflová 2.        čtvrtek 13,30-14,30 D6
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 9. čtvrtek 11,50 -12,40 B1
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 4.-6. středa

 

13-13,45 A6
Klub zábavné logiky – deskové hry Kánská 4.-6. Pondělí

 

úterý

11,50-12,35

12,45-13,30

A11

 

D5

Čtenářský klub Havelková 9. pátek 13-14,30 ŠK
Čtenářský klub Havelková 7. úterý 14-15,30 ŠK
Klub doučování Pastyříková 5. pondělí 14 – 15 B2
Klub doučování Pastyříková 5. čtvrtek 14 – 15 B3
Klub doučování Matoušková 4. čtvrtek 13-15 B2
VĚDA NÁS BAVÍ Ballová http://www.vedanasbavi.cz

 

3.      – 5.

 

středa 14-15 A34
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME Šimáková, Listopadová -1 pátek termíny na internetu 13-13,45 D8,D6
ANGLIČTINA Tykadýlko Club

 

ANGLIČTINA – KONVERZACE S ROD. MLUVČÍM

Odpolední blok anglického jazyka brandys@mortimer-anglictina.cz

 

 

www.realexpression.cz

 

 

 

 

 

 

Viz web

     
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Mikulová- 123 kondice

www.123kondice.cz

Viz web

 

     
KLUB EMPIRIE Kellerová

www.klubempirie.cz

 

Viz web

 

     
KARATE Stanko
 1. – 9.
Pátek

neděle

18 – 19

9-10

Malá tělocvična
TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ www.ivalangerova.cz

 

  Čtvrtek 16,30 A10
LOGOPEDIE Lódlová
 1. – 5.
úterý V rámci výuky A13
HOBBÝK Picková

www.hobbyk.cz

Viz web      
BRICKS 4 KIDZ Sládečková

www.bricks4kidz.cz/praha9

  pondělí 15,15-16,00 D9
FIT STUDIO D Ajchleroval@seznam.cz

 

  úterý 15,30-17,30 VT
STOLNÍ TENIS KUBA, J. Holan

miloslav.kuba@seznam.cz

777 338 979 čtvrtek

 

pátek

18-19

20-21

16-18

19-20

Malá tělocvična
Zde odstřihnout, poslat do školy nejpozději do 13.9. ( 1 přihláška = 1 kroužek)

Přihláška na kroužek :(jméno kroužku)

Jméno žáka :¨

Třída :

Odchází sám : ano – ne

Podpis rodičů :

 

                   

 

                   

 

 

Vítáme všechny v novém školním roce!

Začínáme v pondělí 4.9. ráno v 8 hodin. Tento den budou děti ve škole pouze hodinu, pro prvňáčky je připraveno tradiční pasování.

V úterý a ve středu bude vyučování postupně končit od 11,40 hod., děti budou dostávat učební pomůcky a seznámí se s organizací celého školního roku.

Od čtvrtka budeme učit podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Od 11.9. už bude vše probíhat podle rozvrhů. Postupně v oddělení KALENDÁŘ můžete sledovat všechny akce a události, které pro žáky školy chystáme.

V oddělení KROUŽKY budete mít možnost vybrat pro své děti ze školních kroužků i zájmové činnosti soukromých subjektů.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a všem, kteří sledují náš web a posílají podněty.

Hodně štěstí v novém školním roce!

Vážení rodiče,

snažíme se zorganizovat volný čas dětí   tak, aby ve škole mohly zůstat i odpoledne. Pokusíme se všem nabídnout i nové kroužky v odd KROUŽKY.

Pravidla pronajímání tělocvičny platná od roku 2016

 1. V termínu od 5.6. do 9.6. příslušného kalendářního roku zašlou zájemci o pronájem v následujícím školním roce požadovaný rozvrh svých aktualit na e-mail školy zszelenec@zszelenec.net.
 2. V rámci kroužků pro děti bude mít každý nájemce zaručen minimální počet hodin tak, aby jedna hodina byla v čase

16-17,jedna hodina 17-18 a jedna hodina 18-19hodin.

 1. V termínu do 15.6. proběhne schůzka všech nájemců, kde budou mít možnost jednotlivé termíny upřesnit, nebo dohodou změnit. V případě, že k dohodě nedojde, bude nájemce sporné hodiny určen losem. Na základě této dohody budou do 20.6. podepsány s jednotlivými nájemci smlouvy.
 2. Nájemci odevzdají pronajímateli klíče od pronajímaných prostor do konce června. Pokud budou chtít pronajímat prostory i v době prázdnin, bude vyhotoven dodatek k dohodě s přesnými dny a časy tak, aby byl zabezpečen přiměřený úklid prostor.
 3. Od školního roku 2016-2017 bude účtována 1 hodina týdně pravidelného pronájmu paušální částkou ( ne za fakticky využitou hodinu):
 1. Velká tělocvična : 1200,- Kč/měsíc
 2. Velká učebna :         400,- kč/měsíc
 3. Malá učebna :         320,- Kč/měsíc

Pořadí přednosti při pronajímání tělocvičen :

 1. Subjekt se sídlem v Zelenči
 2. Stávající nájemci
 3. Subjekty, které včas odeslaly své požadavky ( do 7.6.)
 4. Subjekty, u kterých se předpokládá naplněnost kroužku nad 10 cvičících.

1.6. – končí kroužky organizované školou.

1.6. – 26.6. – přijímáme dary do tomboly na AKADEMII

5.6. 2017 od 17 hodin – třídní schůzky budoucích prvních tříd

 1. – 14.6.2017 – obhajoby prací 9. tříd

14.6. – školní knihovna uzavřena

19.6. – třídní schůzky – 1. – 4. třídy – od 17,00

 1. – 9. třídy- od 17,30

26.6. – generální zkouška AKADEMIE – od 10,00

27.6. – výběr učebnic

28.6.- rozdání učebnic

29.6. – sportovní den

30.6. – vysvědčení, poslední zvonění 9. Třídy

Vysvědčení žáků, kteří nebudou 30.6. ve škole je možné si vyzvednout

 1. a 4. 7. V 9 – 13 hodin, nebo po předchozí domluvě v jiný čas ( email).

 

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

JÁ A MŮJ REGION

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

Inline kurzy 2017 rozpis tréninků pripravka_zelenec P9040046