Nevyzvednutá vysvědčení jsou v ředitelně školy. Je možné si je vyzvednout 4.7.,7.7.,8.7.a 11.7. od 8 do 12 hodin. Jiný termín si prosím domluvte telefonicky, nebo e-mailem.

Vážení příznivci četby, školní knihovna bude otevřena již jen 29.6. ( 22.6.bude zavřeno).

Děkujeme vám za návštěvu v tomto školním roce a budeme se těšit na setkání ve školním roce 2016-2017!

liga proti rakovině

11. května se naše škola zapojila do akce DEN PROTI RAKOVINĚ. Žáci 9. třídy prodávali kytičky ve škole i na některých místech obce Zeleneč. Podařilo se získat necelých 6000,- Kč. Zájem o koupi kytičky vysoce převýšil počet, který jsme měli k dispozici. DĚKUJEME VŠEM, kdo přispěli a těšíme se na příští rok.

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do 24.6.2016 pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky květnových úloh: A 1. A, 2. D, 3. C, 4. E; B 1. B, 2. B, 3. C, 4. C

 

Klásek Počtář- zadání na červen

A

  1. Ve kterém případě dostaneš nejmenší výsledek?

(A) 2 + 0 + 0 + 8   (B) 200 : 8    (C) 2 ∙ 0 ∙ 0 ∙ 8     (D) 200 – 8     (E) 8 + 0 + 0 -2

 

  1. Jan násobil 3, Petr přičítal 2 a Ota odečítal 1. V jakém pořadí kluci počítali, když se od čísla 3 dostali k číslu 14?

(A) Jan, Petr, Ota                      (B) Petr, Jan Ota                        (C) Jan, Ota, Petr

(D) Ota, Jan, Petr                      (E) Petr, Ota, Jan

 

  1. Čím nahradíš *, aby platila rovnost 1 + 1 * 1 – 2 = 100?

(A) +                        (B) –                      (C) ∙                      (D) 0                     (E) 1

 

  1. Petr si připravil sněhové koule. Během bitvy jich vyrobil ještě 17, vystřílel jich 21 a po bitvě mu jich zůstalo 15. Kolik koulí měl Petr před bitvou?

(A) 53                   (B) 33                   (C) 23                    (D) 19                   (E) 18

B

  1. Z kolika zápalek nemůžeš poskládat obrazec ve tvaru trojúhelníku?

(A) 7                      (B) 6                        (C) 5                      (D) 4                   (E) 3

 

  1.  Když Iva chtěla naskládat do poličky všechny CD, zjistila, že se jí tam ⅓ nevejde. Naskládala tedy zbytek do 3 krabiček. Do každé dala 7 CD a zbylá 2 CD si dala na stůl. Kolik má Iva CD?

(A) 69                    (B) 21                      (C) 23                   (D) 63                (E) 19

 

  1. Kolik je dvoumístných čísel, ve kterých je číslice vpravo větší něž číslice vlevo?

(A) 26                    (B) 18                     (C) 9                    (D) 30                  (E) 36

  

  1.  Za 2 roky bude můj syn 2x starší, než byl před dvěma lety. Za 3 roky bude moje dcera 3x starší, než byla před třemi lety. Které tvrzení je pravdivé?

(A) Syn je o rok starší než dcera                    (B) Dcera je o rok starší než syn

(C) Syn a dcera jsou dvojčata                          (D)  Dcera je o 2 roky starší než syn

(E) Syn je o 2 roky starší než dcera

 

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

rozloučení s prázdninami 001 rozloučení s prázdninami 001 P1170550 P1170331