ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

3. A Markéta Bernatová

3. B Matěj Chudý , Theodor Souček, Markéta Osičková

3. C Filip Beň, Šárka Filipská

4. A Aleš Bican, Jakub Lehar

4. B Tereza Hakenová, Nikola Hradecká, Agáta Frkousová

4. C Aneta Sládečková, Jan Krejčí

5. A Lucie Pastyříková, Petr Šimáček

5. B Michaela Zedníčková, Dominik Krištof

5. C Petr Hamera, Lucie Bursíková

6. A Petra Hencová, Natálie Králová

6. B Mikuláš Fořt, Lucie Krekulová

7. A Rina Melhemová, Eva Novotná

7. B Anna Lehárová, Lukáš Chudý

8. Bianka Brťková

9. Anna Králová, Kateřina Dvořáková

 

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2016– 2017

Členové školního parlamentu:
– rozvíjejí svoje demokratické znalosti, dovednosti a postoje
– pomáhají ve škole měnit a zlepšovat
– připravují a realizují akce pro spolužáky
– spolupracují s vedením školy
– informují ve svých třídách o akcích parlamentu
– pravidelně se scházejí 1x za 14 dní ve čtvrtek, od 7.00 – 7.45, učebna B 4

AKCE PARLAMENTU 2016 – 2017 
– omezit provoz aut u školy
– spolupráce se ZŠ Škvorec
– akce zaměřená na oslavy výročí obce Zeleneč „Pevnost Zeleneč aneb i my máme svůj Boyard“
– pečení cukroví na jarmark
– vybíjená o putovní pohár

 

 

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního. dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky zářijových úloh: A 1.B, 2.B, 3.B, 4.C; B 1.B, 2.E, 3.B, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na říjen

A

  1. Kolik odlišných čtverců (lišících se délkami stran) vidíš na obrázku.

(A) 9                             (B) 2                             (C) 3                              (D) 1

  1. Do políček tabulky se mají napsat čísla 1, 2, 3. V každém řádku a sloupci se musí každé z čísel 1, 2, 3 vyskytnout právě jednou. Co můžeš napsat místo otazníku?
1 ?
2 1
1

(A) pouze 1               (B) pouze 2              (C) pouze 3             (D) 1, 2 nebo 3

3. Součet několika čísel, napsaných na tabuli, je 100. Když smažeme všechna znaménka +, dostaneme 1234567. Kolik znamének + odstraníme?

(A) 4                             (B) 2                                (C) 6                            (D) 3

4. Měla babka čtyři jablka a dědoušek jen dvě. Kolik jablek musí dát babka dědouškovi, aby měli stejně?

(A) 1                                (B) 6                               (C) 3                              (D) 4

B

  1. Ψ je platidlo na sousední planetě. Kurz pro výměnu je 25 Ψ = 20 Kč. Když stojí na sousední planetě čokoláda 30 Ψ , kolik je to korun?

(A) víc než 27           (B) méně než 22          (C) 22            (D) 23           (E) 24

  1. Digitální kamera má 64 snímků za sekundu. Který z následujících výpočtů musíme použít, abychom zjistili, kolik snímků zabere kamera za 10 minut?

(A) 64 ∙ 10      (B) 64 ∙ 60        (C) 64 ∙ 360         (D) 64 ∙ 600       (E) 64 ∙ 3 600

3.   2 005 stovek plus 2 005 jednotek se rovná?

(A) 2 005 002 005   (B) 20 052 005     (C) 2 007 005   (D) 202 505   (E) 22 055 

  1. Úhoř je starý jako součet stáří dvou mrožů. Mrož je o 25 let starší než jezevec. Mrož je 5x starší než liška. Jezevec má nejméně 7 let. Které zvíře je druhé nejmladší?

(A) jezevec         (B) úhoř            (C) mrož           (D) liška           (E) nelze určit

 

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

JÁ A SPOLEČNOST

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

20161010_163430 20161010_163326(0) 20161010_163310 20161010_163229